Sufinanciranje projekata energetske  učinkovitosti i zaštite okoliša namijenjeno građanima, poslovnim subjektima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dostupno je preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a za što je u 2015. godini predviđeno više od 600 milijuna kuna kroz ukupno 36 javnih poziva i natječaja.

Za njihovu provedbu građani, tvrtke, obrtnici, gradovi, općine, županije i drugi korisnici mogu dobiti od 40 do 80% bespovratnih sredstava, ovisno o indeksu razvijenosti područja na kojem se nalaze Vaše jedinice lokalne samouprave (indeks razvijenosti Vaše jedinice lokalne samouprave možete pronaći na karti niže). Ujedno, ove je godine naglasak stavljen na građane i sektor turizma.

Fond je osigurao financijska sredstva za programe energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, čistog transporta, zgradarstva, obnove obiteljskih kuća, višestambenih kuća i komercijalnih objekata te širok program gospodarenja otpadom.

Naziv natječaja: EnU-5 Javni poziv za sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih kućanskih uređaja

Raspisivanje natječaja: svibanj

Trajanje natječaja: svibanj - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 500,00 kn

Opis natječaja: Bespovratna sredstva za kupnju energetski najučinkovitijih uređaja na tržištu, prema tehničkim smjernicama Fonda.

Natječaji fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za građane
(- ZATVORENI -), arhiva natječaja

Naziv natječaja: EnU-11 Javni poziv za sufinanciranje niskoenergetske novogradnje

Raspisivanje natječaja: lipanj

Trajanje natječaja: lipanj - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 1.400.000,00 kn

Opis natječaja: Sufinanciranje izgradnje novih zgrada, koje moraju biti energetskog razreda A ili boljeg.

Naziv natječaja: EnU-12 Javni poziv za sufinanciranje električnih, plug-in hibridnih i hibridnih vozila za građane

Raspisivanje natječaja: veljača

Trajanje natječaja: veljača - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 70.000 kn

Opis natječaja: Sufinanciranje kupnje električnih, plug-in hibridnih i hibridnih osobnih vozila.

Naziv natječaja: EnU-22 Javni poziv za sufinanciranje mjera energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama

Raspisivanje natječaja: veljača

Trajanje natječaja: veljača - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 2.000.000 kn

Opis natječaja: Sufinanciranje zamjene vanjske stolarije, toplinske zaštite vanjske ovojnice i zamjene sustava grijanja sustavima s kondenzacijskim plinskim kotlovima.

Naziv natječaja: EnU-23 Javni poziv za sufinanciranje sustava obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

Raspisivanje natječaja: veljača

Trajanje natječaja: veljača - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 2.000.000 kn

Opis natječaja: Sufinanciranje sunčanih toplinskih kolektora, kotlova na biomasu te dizalica topline. Sve mjere trebaju zadovoljavati tehničke kriterije koji će biti objavljeni uz Javni poziv.

Indeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave