Program obnove obiteljskih kuća

Poziv je namijenjen za sufinanciranje provedbe mjera energetske učinkovitosti (toplinska izolacija vanjske ovojnice, zamjena vanjske stolarije, zamjena sustava grijanja) ili ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (fotonaponski, sunčani toplinski sustavi, kotlovi na biomasu, dizalice topline) u obiteljskim kućama.

Ove godine mijenja se natječajna procedura kako bi se realizaciju projekata energetske obnove obiteljskih kuća učinilo učinkovitijom, jednostavnijom i bržom, kako bi svi građani, neovisno o tome jesu li se njihovi općine i gradovi prijavili na javni poziv Fonda, mogli ostvariti bespovratna sredstva te da bi se smanjili troškovi dokumentacije.

Prijave će od ove godine umjesto preko jedinica lokalne samouprave ići direktno u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te će se na njega moći prijaviti građani iz svih dijelova Hrvatske i bespovratna sredstva moći dobiti po jednakim i transparentnim kriterijima i uz jednaku, transparentnu proceduru.

Građani će svoje prijave moći slati na adresu Fonda nakon što se objavi Javni poziv u kojem će biti objavljen popis potrebne dokumentacije i ostali uvjeti. Javni poziv bit će objavljen na stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Vlada RH preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bespovratnim sredstvima subvencionira energetsku obnovu obiteljskih kuća. Za tu je namjenu ove godine osigurano 71 milijuna kuna, što je, kako se procjenjuje, dovoljno za energetsku obnovu 10 tisuća obiteljskih kuća. Fond u pravilu osigurava subvencije u iznosu od 40 % ukupne investicije, a kada je to moguće i više (otoci, brdsko-planinska područja, područja od posebne državne skrbi). Vlasnici obiteljskih kuća moraju osigurati preostali dio sredstava, bilo iz vlastitih izvora ili iz kreditnih linija banaka ili stambenih štedionica.

Jedna kuća će se moći prijaviti za sufinanciranje više mjera, a maksimalan iznos poticaja će biti definiran za svaku pojedinu mjeru. Postotak poticaja će se kretati od 40-80% i ovisi o statusu grada ili općine u kojoj se nalazi kuća.

U Programu je izmijenjena i definicija obiteljske kuće, pa će se sada za sufinanciranje moći prijaviti isključivo postojeće kuće kojima je više od 50% bruto podne površine namijenjeno stanovanju te imaju najviše 3 stambene jedinice i građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2 . Prioritetnima za obnovu se smatraju kuće građene između 1945. i 1987. godine, s obzirom da imaju najlošija energetska svojstva. Izmjenama se usvaja ukidanje izrade opsežne i skupe projektne dokumentacije te će građani koji žele obnoviti svoju kuću putem Programa trebati napraviti energetski pregled prije početka radova te energetski pregled i energetski certifikat po njihovom završetku. Time se dobiva potvrda o stvarnom stanju prije i poslije energetske obnove. Izradu energetskog pregleda građani mogu zatražiti od ovlaštenih certifikatora s liste koju će Fond za zaštitu okoliša objaviti uz Javni poziv. U tom slučaju će Fond u potpunosti financirati trošak energetskog certifikatora.


Tri koraka prijave za sredstva:

  • Prvo je potrebno uputiti zahtjev energetskom certifikatoru za inicijalni pregled kuće. Trošak certifikatora u potpunosti snosi Fond, a popis ovlaštenih certifikatora koji su se uključili u Program će se nalaziti na stranicama Fonda, uz Javni poziv.
  • Certifikator će prilikom inicijalnog pregleda utvrditi odgovara li kuća zahtjevima programa te ima li svu potrebnu dokumentaciju. Nakon toga će izraditi prvi energetski pregled u kojem će predložiti mjere energetske obnove i na temelju kojeg se zatim traži detaljna ponuda izvođača radova.
  • U Fond se poštom dostavlja prijava za sufinanciranje, kojoj su uz ostalu dokumentaciju definiranu Javnim pozivom priloženi i Izvješće o energetskom pregledu te ponuda izvođača.

Ako je dostavljena sva potrebna dokumentacija i prijava ocijenjena valjanom, u roku 45 dana Fond donosi odluku o sufinanciranju i šalje Ugovor. Po završetku radova, potrebno je ponovo kontaktirati odabranog certifikatora, koji radi završni energetski pregled i izdaje energetski certifikat.

Certifikat se, uz ostalu dokumentaciju navedenu u Javnom pozivu, prilaže Zahtjevu za isplatu bespovratnih sredstava. Zahtjev se ponovo dostavlja Fondu poštom, a isplata sredstava se može očekivati u roku 30 dana od dana dostave potpunog zahtjeva.