Sufinanciranje projekata energetske  učinkovitosti i zaštite okoliša namijenjeno građanima, poslovnim subjektima i jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave dostupno je preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a za što je u 2015. godini predviđeno više od 600 milijuna kuna kroz ukupno 36 javnih poziva i natječaja.

Za njihovu provedbu građani, tvrtke, obrtnici, gradovi, općine, županije i drugi korisnici mogu dobiti od 40 do 80% bespovratnih sredstava, ovisno o indeksu razvijenosti područja na kojem se nalaze Vaše jedinice lokalne samouprave (indeks razvijenosti Vaše jedinice lokalne samouprave možete pronaći na karti niže). Ujedno, ove je godine naglasak stavljen na građane i sektor turizma.

Fond je osigurao financijska sredstva za programe energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije, čistog transporta, zgradarstva, obnove obiteljskih kuća, višestambenih kuća i komercijalnih objekata te širok program gospodarenja otpadom.

OTVORENI NATJEČAJI SEKTORA ENERGETIKE (STRUKTURNI FONDOVI)

Naziv natječaja: Izmjena natječaja za dodjelu potpore u okviru mjere I.20. „Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena“

Natječaj otvoren: od 15.10.2016. do 31.01.2017.

Područje: malo i srednje poduzetništvo, obrtništvo, velika poduzeća, ribarstvo, zaštita prirode i okoliša, energetska učinkovitost

Prijavitelji: fizičke osobe, gospodarski subjekti, mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici, obrtnici, veliki poduzetnici

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva

Predmet natječaja: ulaganja i aktivnosti u svrhu ublažavanja učinaka klimatskih promjena i poboljšanja energetske učinkovitosti ribarskih plovila sukladno članku 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.20. "Energetska učinkovitost i ublažavanje klimatskih promjena"

Naziv natječaja: Energetska obnova višestambenih zgrada

Natječaj otvoren: od 17.10.2016. do 16.01.2017.

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Prijavitelji: gospodarski subjekti, obrtnici

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Opis natječaja: Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova višestambenih zgrada" je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u višestambenim zgradama koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.

Naziv natječaja: Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja

Natječaj otvoren: od 22.11.2016. do 20.02.2017.

Područje: energetska učinkovitost, obnovljivi izvori energije

Nadležmno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Opis natječaja: Svrha Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja je provedba mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora u kojima javne ustanove obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koje će rezultirati smanjenjem potrošnje energije za grijanje/hlađenje kroz integrirani pristup.ZATVORENI NATJEČAJI Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za poslovne subjekte i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - Sektor energetske učinkovitosti

Naziv natječaja: EnU-4 Javni natječaj za sufinanciranje projekata energetski učinkovitih elektromotornih pogona i ostalih mjera energetske učinkovitosti u proizvodnim procesima

Raspisivanje natječaja: travanj

Trajanje natječaja: travanj - lipanj

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 1.400.000 kn

Opis natječaja: Natječaj je namijenjen trgovačkim društvima i obrtnicima, a sufinancirat će se investicijski projekti za poboljšanje energetske učinkovitosti elektromotrnih pogona kao i druge mjere energetske učinkovitosti u proizvodnim/opskrbnim procesima kojima se smanjuje potrošnja energije i prelazi na energetski i okolišno povoljnije energente. 

Naziv natječaja: EnU-6 Javni poziv za sufinanciranje energetskih pregleda i uvođenja sustava upravljanja energijom u velikim poduzećima

Raspisivanje natječaja: ožujak

Trajanje natječaja: ožujak - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 50.000 kn

Opis natječaja: Poziv je namijenjen trgovačkim društvima koja pripadaju kategoriji velikih poduzeća, a sufinancirat će se izrada energetskih pregleda i/ili uvođenje sustava upravljanja energijom u skladu s normom ISO50001 u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti. Raspisivanje je predviđeno nakon usvajanja Pravilnika koji slijedi iz Zakona. Zakonska obveza mora se ispoštovati do 5. prosinca 2015. do kada će i trajati ovaj poziv.

Naziv natječaja: EnU-7 Javni poziv za sufinanciranje energetskih pregleda i uvođenja sustava upravljanja energijom u malim i srednjim poduzećima

Raspisivanje natječaja: ožujak

Trajanje natječaja: ožujak - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 50.000 kn

Opis natječaja: Poziv je namijenjen trgovačkim društvima i obrtnicima koji pripadaju kategoriji malih i srednjih poduzeća, a sufinancirat će se izrada energetskih pregleda i/ili uvođenje sustava upravljanja energijom u skladu s normom ISO50001 u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti. Raspisivanje je predviđeno nakon usvajanja Pravilnika koji slijedi iz Zakona.

Naziv natječaja: EnU-8 Javni poziv za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije u turističkom sektoru

Raspisivanje natječaja: siječanj

Trajanje natječaja: siječanj - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 1.400.000 kn

Opis natječaja: Poziv je namijenjen vlasnicima kampova, hotela, apartmana i drugih turističkih objeka koji žele investirati u projekte korištenja obnovljivih izvora energije. Po javnom pozivu dodijeljivat će se bespovratna sredstva, kao i beskamatni zajmovi.

Naziv natječaja: EnU-9 Javni natječaj za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije

Raspisivanje natječaja: travanj

Trajanje natječaja: travanj- lipanj

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 1.400.000 kn

Opis natječaja: Natječaj je namijenjen trgovačkim društvima, obrtnicima i pravnim osobama iz javnog sektora (JLP(R)S, javnim ustanovama i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima) koji žele investirati u projekte korištenja obnovljivih izvora energije. Po javnom pozivu dodijeljivat će se bespovratna sredstva, kao i beskamatni zajmovi.

Naziv natječaja: EnU-14 Javni poziv za sufinanciranje treninga eko vožnje

Raspisivanje natječaja: travanj

Trajanje natječaja: travanj- prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 200.000 kn

Opis natječaja: Poziv je namijenjen trgovačkim društvima i obrtnicima za sufinanciranje treninga eko-vožnje

Naziv natječaja: EnU-15 Javni poziv za sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu

Raspisivanje natječaja: travanj

Trajanje natječaja: travanj - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 1.400.000 kn

Opis natječaja: Poziv je namijenjen trgovačkim društvima, obrtnicima i pravnim osobama iz javnog sektora (JLP(R)S, javnim ustanovama i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima) za sufinanciranje različitih mjera kojima se smanjuju emisije onečišćujućih plinova te potrošnja goriva u prometu

Naziv natječaja: EnU-16 Javni poziv za provedbu obrazovnih, istraživačkih i razvojnih aktivnosti

Raspisivanje natječaja: veljača

Trajanje natječaja: veljača - lipanj

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 200.000 kn

Opis natječaja: Poziv je namijenjen pravnim osobama i obrtnicima koje provode obrazovne, istraživačke i razvojne aktivnosti u području EnU i OIE. Poticat će se provedba aktivnosti kojima se utječe na povećanje razine svijesti o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije, razvoj novih tehnologija, analitičkih modela i alata u ovom području.

Naziv natječaja: EnU-17 Javni pozivi za izradu programa i planova energetske učinkovitosti JLP(R)S

Raspisivanje natječaja: veljača

Trajanje natječaja: veljača - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 80.000 kn

Opis natječaja: Poziv je namijenjen jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, a sufinancirat će se izrada akcijskih planova u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti, izrada planova održivog energetskog razvoja u sklopu inicijative Sporazum gradonačelnika te izrada programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu

Naziv natječaja: EnU-19 Javni poziv za ugradnju uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije u višestambenim zgradama

Raspisivanje natječaja: siječanj

Trajanje natječaja: siječanj- prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 2.000.000 kn

Opis natječaja: Natječaj je namijenjen upraviteljima zgrada, koji u ime i za račun suvlasnika organiziraju ugradnju uređaja za mjerenje potrošnje energije u višestambenim zgradama priključenima na centralne toplinske sustave, u skladu sa Zakonom o tržištu toplinske energije. Sufinancira se ugradnja uređaja za mjerenje, termoregulacijskih ventilia te balansiranje sustava.

Naziv natječaja: EnU-20 Javni poziv za izradu energetskih pregleda i energetskih certifikata višestambenih zgrada

Raspisivanje natječaja: siječanj

Trajanje natječaja: siječanj - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 200.000 kn

Opis natječaja: Pozivi su namijenjeni upraviteljima zgrada, koji u ime i za račun suvlasnika organiziraju provedbu energetskih pregleda, izradu energetskih certifikata ili glavnih projekata za energetsku obnovu

Naziv natječaja: EnU-24 Javni poziv za sufinanciranje međunarodnih projekata sufinanciranih sredstvima EU

Raspisivanje natječaja: siječanj

Trajanje natječaja: siječanj - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 200.000 kn

Opis natječaja: Poziv je namijenjen pravnim osobama i obrtnicima, koji sudjeluju u projektima sufinanciranim iz programa EU, a sufinancirat će se domaća komponenta

Sektor zaštite okoliša
(- ZATVORENI -), arhiva natječaja

Naziv natječaja: ZO-2 Javni poziv za sufinanciranje nadogradnje postojećeg sustava prikupljanja otpada

Raspisivanje natječaja: siječanj

Trajanje natječaja: siječanj - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 300.000 kn

Opis natječaja: Poziv je namijenjen jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje nadogradnje sustava u pogledu naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi (sustav za identifikaciju spremnika i vozila, vage i sl.)

Naziv natječaja: ZO-3 Javni poziv za izradu projektne dokumentacije i izgradnju reciklažnih dvorišta

Raspisivanje natječaja: travanj

Trajanje natječaja: travanj - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 1.800.000 kn

Opis natječaja: Poziv je namijenjen jedinicama lokalne samouprave za izradu projektne dokumentacije i izgradnju reciklažnih dvorišta

Naziv natječaja: ZO-8 Javni poziv za sufinanciranje projekata poticanja obrazovnih i informativnih programa i projekata u području zaštite okoliša i prirode

Raspisivanje natječaja: veljača

Trajanje natječaja: veljača - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 200.000 kn

Opis natječaja: Poziv je namijenjen trgovačkim društvima za projekte edukacije i informiranja javnosti u području zaštite okoliša (održivo gospodarenje otpadom, uvođenje sustava upravljanja okolišem, ishođenje znaka zaštite okoliša i sl.)

Naziv natječaja: ZO-9 Javni poziv za istraživačke projekte u području klimatskih promjena

Raspisivanje natječaja: lipanj

Trajanje natječaja: lipanj - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 200.000 kn

Opis natječaja: Poziv je namijenjen znanstvenim i stručnim institucijama i tvrtkama za istraživačke projekte u području klimatskih promjena

Naziv natječaja: ZO-11 Javni poziv na nabavu mobilnih reciklažnih dvorišta

Raspisivanje natječaja: siječanj

Trajanje natječaja: siječanj - prosinac

Maksimalan iznos po pojedinačnom ugovoru: 300.000 kn

Opis natječaja: Poziv je namijenjen jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje nabave mobilnih reciklažnih dvorištaIndeks razvijenosti jedinice lokalne samouprave