Energetska učinkovitost Varaždinske županije

Poštovani čitatelji,

vjerojatno znate kako je stupanj gospodarskog razvoja svake zemlje vezan uz visinu potrošnje energije, posebno električne energije. U tom smislu je i gospodarski napredak Republike Hrvatske, pa i Varaždinske županije, donekle uvjetovan raspolaganjem dovoljnom količinom energije.

Obzirom da se Hrvatska po potrošnji energije po stanovniku nalazi pri dnu europske ljestvice, treba planirati racionalan i održiv razvoj elektroenergetskog sustava. Prema sadašnjim procjenama cilj je dostizanje europskog prosjeka potrošnje električne energije po stanovniku u slijedećih 20 godina. Dakle, racionalizacija potrošnje, smanjenje gubitaka, gradnja objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora neki su od prioriteta energetske strategije Hrvatske koja se temelji na Zakonu o energiji, kojim se dugoročno sagledava potreba i usmjerava način razvitka energetskog sektora, odnosno utvrđuje energetska politika i planira energetski razvitak. Strategija određuje da će se 20% obnovljivih izvora energije koristiti u bruto neposrednoj potrošnji do 2020. godine, da će se stvoriti sve pretpostavke za funkcioniranje otvorenog tržišta energije i da se neće favorizirati ni jedan oblik dobivanja energije osim prema zemljopisnom položaju. Cilj državne strategije je da svaka županija u četverogodišnjem planu izrađuje svoju energetsku strategiju i na temelju nje planira daljnje poslove i ulaganja. Radi povećanja sigurnosti i konkurentnosti opskrbe Varaždinska županija opredjeljuje se za elastični energetski sustav s raznolikim izvorima i pravcima dobave energije i poboljšanja energetske učinkovitosti. Cilj Varaždinske županije je izgradnja uravnoteženog energetskog sustava koji će zadovoljiti sigurnost opskrbe, konkurentnost tržišta i očuvanje okoliša. Takva opskrba energijom preduvjet je gospodarskog i socijalnog napretka Varaždinske županije.

Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Varaždinske županije za 2015. godinu predstavlja planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije. Navedeni Plan Varaždinske županije u skladu je s Programom energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji Varaždinske županije 2015. – 2017. i s Nacionalnim programom energetske učinkovitosti 2008. - 2016. i Trećim nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. - 2016. Temeljem planskog dokumenta Varaždinska županija provodi mjere za povećanje energetske učinkovitosti po sektorima, a mjere za sektor kućanstva su edukacija i promocija energetske učinkovitosti u kućanstvima i energetsko savjetovanje građana. S tim je ciljem nastao i ovaj energetski savjetnik Varaždinske županije namijenjen prvenstveno edukaciji u području energetske učinkovitosti za kućanstva i više stambene objekte. Ovdje ćete pronaći korisne savjete za smanjenje potrošnje energenata u svakodnevnoj uporabi kućanskih aparata, savjete kako učinkovito hladiti odnosno grijati prostor, gospodariti vodom, koristiti energetski učinkovitu rasvjetu, kako toplinski izolirati stambeni prostor i dobiti popis info točaka za energetsku efikasnost na području Varaždinske županije (EE info točke) na kojima se građani mogu dodatno informirati o energetskoj efikasnosti, odnosno saznati kako graditi/obnoviti svoje objekte na energetski efikasan način te kako što efikasnije koristiti energiju u kućanstvu.

ŽUPAN
Predrag Štromar

Znate li da Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost omogućuje građanima, kroz energetsku obnovu obiteljskih kuća, uštede od 30 do 60% na režijama? Da za kupnju električnog i hibridnog vozila možete dobiti od 30 do 70 tisuća kuna? Znate li da uštedjeti možete i korištenjem energetski učinkovitijih kućanskih uređaja, te da su za sve navedeno u 2015. godini predviđena bespovratna sredstva?

Prolistajte Energetski savjetnik Varaždinske županije i proučite natječaje koji su vam dostupni. Usvojite savjete koje vam donosimo te naučite kako živjeti energetski učinkovito - svaki dan...
Popis EE info točaka otvorenih u sklopu projekta Poticanja energetske efikasnosti u Hrvatskoj

Popis EE info točaka sadrži adrese i kontakte info točaka koje su bile otvarane u sklopu EE projekta. Popis je posljednji put revidiran u listopadu 2013. godine te postoji mogućnost da su se u nekim info točkama promijeniti navedeni kontakti, stoga savjetujemo da za više informacija kontaktirate direktno gradsku odnosno županijsku upravu.

Varaždinska županija

EE info ured Varaždinske županije - Franjevački trg 7, 42000 Varaždin
Kontakt osoba: Darko Levačić, 042/390 535

EE info kutak Varaždinske županije - Meteor centar, Optujska 12, 42000 Varaždin

EE info centar Varaždinske županije - Elektrostrojarska škola Varaždin, Hallerova aleja 5, 42000 Varaždin
Kontakt osoba: Radek Perši, 042/492 360, tajnik@ess.hr

EE info ured grada Ivaneca - Trg Hrvatskih Ivanovaca 9b, 42240 Ivanec
Kontakt osoba: Marina Pahić, 042/404-886

EE info galerija grada Lepoglave - TKIC, Hrvatskih Pavlina 7, 42250 Lepoglava

EE info centar grada Ludbrega - Koprivnička 19, 42230 Ludbreg
Kontakt osoba: Zoran Kunić, zkunic@energyplus.hr

EE info ured Varaždinske toplice - Maršala Tita 4, 42223 Varaždinske toplice
Kontakt osoba: Tamara Križanić, tamara@varazdinske-toplice.hr

Pretražite sadržaj!