Energetska učinkovitost Varaždinske županije

Poštovani čitatelji,

prema dostupnim statističkim podacima, naša zemlja se nalazi u nižem razredu korištenja energije među državama članica Europske Unije  (19. mjesto od svih EU članica, sa godišnjom potrošnjom električne energije u kućanstvima od 14.833 GWh, dok je prosjek Europe 82.800 GWh), to znači da je potrebno planirati racionalan i održiv elektroenergetski sustav. Prema procjenama koje su bile rađene prethodnih godina, a trendovi su i dalje jednaki, Hrvatska će dostići europski prosjek korištenja energije u idućih 20 godina. Kako bi se ta slika poboljšala, neki od prioriteta moraju biti racionalizacija potrošnje energije, smanjenje njenih gubitaka, gradnja novih i rekonstrukcija postojećih objekata koji bi više iskoristili obnovljive izvore energije i sl. Navedeno se očituje u Zakonu o energiji, koji dugoročno razmatra energetsku politiku države te općenito razvoj energetskog sektora u godinama koje dolaze. Državna energetska strategija određuje da će se do 2020. godine koristiti 20% obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji te da će se upravo radi toga stvoriti i pretpostavke za funkcioniranje otvorenog tržišta energije (napuštanje sustava monopola i samo jednog dobavljača nekog energenta), kao i da će se za održivi energetski razvoj iskoristiti njezin geografski položaj (geopolitički položaj potencijalno tranzitne zemlje za naftu, prirodni plin i električnu energiju te  prostorne prednosti pomorske zemlje i zemlje s dobrim lokacijama za izgradnju energetskih objekata).

Prema navedenoj Strategiji, svaka Županija mora izraditi svoju energetsku strategiju za razdoblje od 4 godine,  a na temelju koje se planiranju potrebe i ulaganja. Varaždinska županija se još prije nekoliko godina opredijelila za tzv. „elastičan sustav“, koji podrazumijeva raznolike izvore energije kao i dobavne pravce, kako bi se povećala energetska sigurnost i konkurentnost kako gospodarstva, tako i privatnih kućanstava. Cilj naše Županije je izgraditi energetski sustav koji je uravnotežen i koji može zadovoljiti sigurnost opskrbe, konkurentnost tržišta i očuvanje okoliša. Takva opskrba potrebna je kako bi se dugoročno osigurao napredak Varaždinske županije, kako u gospodarskom, tako i u socijalnom smislu.

Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Varaždinske županije za 2017. godinu predstavlja planski dokument kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje i unaprjeđenje energetske učinkovitosti na području Varaždinske županije. Plan je u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, članak 11.). Temeljem tog planskog dokumenta Varaždinska županija provodi mjere za povećanje energetske učinkovitosti po sektorima, a mjere za sektor kućanstva su edukacija i promocija energetske učinkovitosti u kućanstvima i energetsko savjetovanje građana.

Ovaj ENERGETSKI SAVJETNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE namijenjen je prvenstveno edukaciji u području energetske učinkovitosti za kućanstva i više stambene objekte. U njemu možete pronaći korisne savjete za smanjenje vlastite potrošnje energije (struja, voda, plin, …) u kućanstvu, a kroz jednostavne promjene navika, odnosa prema energiji te prihvaćanju suvremenih trendova s obzirom da napredak tehnologije.

Na kraju se nalazi popis Info točaka za energetsku učinkovitost na području Varaždinske županije (EE info točke), pri kojima se građani mogu informirati o energetskoj učinkovitosti, gradnji ili obnovi vlastitih objekata na energetski učinkovit način te kako što učinkovitije koristiti energiju u kućanstvu.


Župan
Predrag Štromar

Postoji najava za početak godine da će biti otvoren natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, gdje će se ponovno moći dobiti sufinanciranje mjera koje Vam mogu generirati velike uštede na mjesečnim režijskim troškovima. Redovito provjeravajte njihove web stranice na www.fzoeu.hr, kao druge relevantne izvore (uključujući i ovaj portal), kako biste se na vrijeme mogli pripremiti za prijavu na natječaj.

Prolistajte Energetski savjetnik Varaždinske županije i proučite natječaje koji su vam dostupni. Usvojite savjete koje vam donosimo te naučite kako živjeti energetski učinkovito - svaki dan...
Popis EE info točaka otvorenih u sklopu projekta Poticanja energetske efikasnosti u Hrvatskoj

Popis EE info točaka sadrži adrese i kontakte info točaka koje su bile otvarane u sklopu EE projekta. Popis je posljednji put revidiran u listopadu 2013. godine te postoji mogućnost da su se u nekim info točkama promijeniti navedeni kontakti, stoga savjetujemo da za više informacija kontaktirate direktno gradsku odnosno županijsku upravu.

Varaždinska županija

EE info ured Varaždinske županije - Franjevački trg 7, 42000 Varaždin
Kontakt osoba: Darko Levačić, 042/390 535

EE info kutak Varaždinske županije - Meteor centar, Optujska 12, 42000 Varaždin

EE info centar Varaždinske županije - Elektrostrojarska škola Varaždin, Hallerova aleja 5, 42000 Varaždin
Kontakt osoba: Radek Perši, 042/492 360, tajnik@ess.hr

EE info ured grada Ivaneca - Trg Hrvatskih Ivanovaca 9b, 42240 Ivanec
Kontakt osoba: Marina Pahić, 042/404-886

EE info galerija grada Lepoglave - TKIC, Hrvatskih Pavlina 7, 42250 Lepoglava

EE info centar grada Ludbrega - Koprivnička 19, 42230 Ludbreg
Kontakt osoba: Zoran Kunić, zkunic@energyplus.hr

EE info ured Varaždinske toplice - Maršala Tita 4, 42223 Varaždinske toplice
Kontakt osoba: Tamara Križanić, tamara@varazdinske-toplice.hr

Pretražite sadržaj!